MPP 2017 Pastikan Isu-isu setempat dapat diselesaikan Segera

PUTRAJAYA – Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan (MPPWP) akan meneruskan gerak kerja aktif sebagai satu entiti yang dianggotai oleh masyarakat setempat bagi mendukung dan memantau pelaksanaan program-program kemasyarakatan.

Dengan adanya MPP ini, isu–isu perbandaran dan penyampaian perkhidmatan secara berterusan dapat dilaksanakan dengan berkesan.

%d bloggers like this: